اعلام برندگان هفتاد و چهارمین شب از بیستمین جشنواره تابستانی کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در هفتاد و چهارمین شب از بیستمین جشنواره تابستانی دین مساوی با 27 شهریور، به 20 تن از کمپانی کنندگان جشنواره به قید قرعه، جوایزی اهدا شد.

بنابر این گزارش، عاطفه آقا محمدی، فاطمه عبدالهی، رضا طالبیان، منصور حمایتی، نورالدین علی پور، احمدرضا حجازی، فرامرز رنجبر و منصور فرحبخش از گردشگرانی بودند که در این نرخ ویژه تور کیش شب برنده ابزارها خانگی شدند.

همچنین، فرشته احمدی، معصومه صالحی، کریم رمضانی، عرفان مرزبان، بهاره چشمی، احمد هوشی، محمد زارعی، بدریه محمدی، طاهره قدمگاهی، مریم احمدی، محمد درخشی و علی اصغر موسوی نیز از جمله کیشوندانی بودند که در این شب برنده لوازم خانگی شدند.

شایان بیان است، بیستمین جشنواره تابستانی مذهب از 15 تیر آغاز شد و 29 شهریور به پایان می رسد.