انتصاب‌ میرچی به‌ عنوان مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش روابط عمومی و ‌امور‌ بین‌ الملل سازمان منطقه آزاد کیش،‌ در‌ دستور محمد ابراهیم انصاری لاری خطاب به میرچی آمده است: «با‌‌عنایت به تجارب ارزشمند جنابعالی، به مایه این دستور به عنوان رایزن مدیرعامل منصوب می‌شوید. امید است با‌ عنایات خداوند متعال در راستای سپریدن این فرمایش خطیر، پیوستگی کامیاب و موید باشید».

میرچی، مدیرکلی میراث فرهنگی، صنایع دستی قیمت تور کیش و توریسم ایالت البرز را در کارنامه دارد.

وی، مشاور موظف معاون رییس جمهور‌ و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور‌ و در ضمن مدیرکل بازبینی و ارزیابی گردشگری سازمان میراث فرهنگی بوده است.

میرچی، مشاور فرهنگی وزیر تعاون و رایزن اجرایی وزیر در امور بین‌الملل بوده و پیشینه مدیر مسئولی ماهنامه تعاون را دارد.

وی وانگهی مشاور وزیر تعلیم و تربیت بوده است.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرکلی دفتر ایرانگردی و جهانگردی جمهوری اسلامی ایران را هم در سابقه کاری خویش دارد.

مدیرعاملی مرکز اطلاعات تاریخی تهران، مدیرعاملی شرکت تور کیش خدمات رفاهی، اجتماعی شهر تهران از دیگر سوابق کاری میرچی است.

وی وانگهی عضو موظف هیات مدیره صندوق تعاون کشور بوده است.

میرچی ادب آموخته دانشگاه علامه طباطبایی است.