سفر مشهد

در قرن سوم قمری پیکر مطهر امام رضا(ع) در محلی به نام سناباد از توابع توس دفن شد. در قرن هفتم قمری و پس از حمله مغول به این شهر، مردم این شهر به سمت مشهد روی آورده و هسته کنونی این شهر را شکل دادند. در داستان های ملی ایرانی آورده شده که اولین بار بنای اصلی شهر توس را جمشید نهاد و پس از آن توس، یکی از پهلوانان نامی ایران، آن را تجدید بنا کرد. این شهر هنگام حمله اعراب به ایران در زمان خلیفه سوم به قلمرو سرزمین های اسلامی اضافه شد. در زمان سلجوقیان زمانی که این شهر در اختیار خواجه نظام الملک توسی قرار گرفت، رونق تازه ای گرفت اما به خاطر موقعیت حساسی که داشت بارها بین حاکمان مختلف دست به دست شد تا اینکه منجر به شورش نافرجام مردم در سال 791 قمری و قتل عام مردم این شهر شد. شهر مشهد از زمان شاهرخ تیموری اهمیت رزرو تور مشهدزیادی پیدا کرد و به آبادانی آن توجه بسیاری شد. از این زمان به بعد توجه سلاطین تیموری از توس برداشته و به سمت مشهد جلب شد، بطوریکه کم کم نامی از توس در متون تاریخی برده نشد و فقط از آن به عنوان یکی از توابع مشهد معرفی می شد. از قرن نهم هجری به تدریج مردم شهر توس به مشهد کوچ کرده و این شهر را برای اقامت برگزیدند. امروزه قرار گرفتن آرامگاه فردوسی در توس اهمیت و اعتباری به آن بخشیده است. امروزه شهر مشهد، به شهری بزرگ و مهم در میان شهرهای اسلامی جهان تبدیل شده و وجود حرم مطهر امام رضا در این شهر آن را به یکی قطب های زیارتگاهی شیعیان بدل کرده است.