ورود 589 خودرو و3491 مسافر از مسیر دریایی به کیش در مدت دو روز

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان آزادگاه کیش ، طبق آمارهای اعلام شده از بندرتجاری آیین شمار 3 هزار و 491 رهسپار بوسیله 589 اتومبیل درمدت دوروز از 25 تا 26 اسفند به جزیره مذهب سفر کرده اند.

درروز 25 اسفند 306 اتومبیل با یکهزار و809 رهنورد و قیمت تور کیش روز 26 اسفند 283 اتومبیل با 1682 رهنورد از راه دریایی وارد جزیره دین شدند.

گفتنی است جزیره آیین هرساله از 25 اسفند تاپایان نوروز میزبان گردشگران زیادی از سراسر مملکت است که از دومسیر دریایی وهوایی به جزیره مذهب وارد می شوند. بسیاری از گردشگران با پروا به شرایط مناسب آب وهوای جزیره دین در این ایام، با خودروی شخصی و از راه دریایی به این جزیره سفر می کنند .