کافه استول سن پترزبورگ روسیه

کافه استول به صورت زنجیره ای است که فعالیتش را در سال 2002 آغاز کرد. کافه استول در حال حاضر، شعبات زیادی در سن پترزبورگ و شهرهای دیگر دارد. راز موفقیت این ترکیب فضای جذاب مدرن با معماری قرن نوزدهم روسیه است.
کافه استول سن پترزبورگ

کافه استول به صورت زنجیره ای است که فعالیتش را در سال 2002 آغاز کرد. رزرو تور روسیه کافه استول در حال حاضر، شعبات زیادی در سن پترزبورگ و شهرهای دیگر دارد. راز موفقیت این ترکیب فضای جذاب مدرن با معماری قرن نوزدهم روسیه است.

پذیرایی این کافه شامل انواع قهوه، انواع کیک پای روسی و کیکهای تازه است.