کلیسای جامع ولادیمیر­سن پترزبورگ روسیه

این کلیسا در سال 1783 تکمیل شد. این کلیسا یکی از کلیساهای قدیمی سن پترزبورگ می باشد که ترکیبی از معماری قدیم و جدید می باشد. تاج کلیسا با 5 گنبد پیازی شکل مزین شده است.
کلیسای جامع ولادیمیر­سن پترزبورگ
این کلیسا در سال 1783 تکمیل شد. قیمت تور روسیه این کلیسا یکی از کلیساهای قدیمی سن پترزبورگ می باشد که ترکیبی از معماری قدیم و جدید می باشد. تاج کلیسا با 5 گنبد پیازی شکل مزین شده است.